Herplaatsen patchkasten

De vorige huurder van dit pand had bij verhuizing alle kabels afgeknipt. PB-Telecompany heeft daarom patchkasten herplaatst en het pand opnieuw voorzien van een betrouwbaar netwerk.