MerconetGecertificeerd meten


Merconet AAM5PB-Telecompany schept orde daar waar kabels en aansluitingen er chaotisch bijliggen. Bijvoorbeeld in een gebouw waar kabels en aansluitingen incorrect of niet zijn genummerd en of de functie niet bekend is. Dit doen wij met behulp van de gecertificeerde AAM5 meters van Merconet. Hierdoor kunnen wij snel vaststellen waar een probleem zich voordoet en hoe dit kan worden opgelost.

Aderzoeker

Indien in het gebouw onafgewerkte bekabeling met of zonder patch panelen en aansluitdozen aanwezig is, kunnen wij kabels en aansluitingen vinden zonder te strippen, aan te sluiten en of contact te maken.

Werkpleknummering

Is uw netwerk wel volledig gemonteerd en aangesloten, maar is de werkpleknummering fout of ontbreekt de nummering volledig? Dit kan behoorlijk frustrerend zijn, bijvoorbeeld wanneer een werknemer van werkplek verandert. PB-Telecompany lost dit probleem snel voor u op. Met de gecertificeerde meters van Merconet kunnen gemakkelijk achterhalen welke aansluiting bij welke werkplek hoort.

Dataherkenner

Heeft u kabels of aansluitingen waarvan niet bekend is welk protocol actief is? Oftewel, weet u niet waar de kabel of aansluiting voor dient? PB-Telecompany verlost uw bedrijf van overbodige kabels en aansluitingen, en zorgt dat uw netwerkverbindingen optimaal kunnen functioneren.